PROGRAMI

Programi za firme i pojedince, programi za upravljanje dokumentacijom, dokument menadzment sistemi ( DMS ) programi Alfresco  , OpenDocMan

nudimo vam instalaciju programa, obuku korisnika programa, besplatna demonstracija rada programa

Program za materijalno i finansijsko poslovanje firme na srpskom jeziku eBag

konsultacije za  standarde kvaliteta ISO 9001